FREDDY MASSON, OUD-DIRECTEUR ZEELYCEUM DE HAAN, VADER VAN KATRIEN MASSON, LERARES NEDERL. EN COÖRDINATOR 1STE GR. Maerlant-atheneum DE HAAN, STOPT NA 42J ALS VOORZITTER TOERISMECOMITE DE HAAN, ZO LEZEN WE IN DE KRANT

 

We kezen in het artikel oa. dat Freddy Masson, 74j., medeoprichter is van Trammelant, van de Zeezegening en de Reuzenstoet. Het organiseren zit hem in het bloed. De jongste jaren nam die hobby – toerisme –  van hem het hele jaar in beslag. En nu houdt hij op met het voorzitterschap…Concerten zal hij nog organiseren, toneel ook én zich meer bekommeren om zijn kleinkinderen zeker.

We leerden Freddy Masson kennen, toen hij directeur was van het Zeelyceum

Zijn dochter Katrien is de mama van een kleinkind. Zij geeft Nederlands in de 1ste graad in het Maerlant-atheneum De Haan, waar ze ook coördinator is.