VROLIJK/ZALIG KERSTFEEST. KERST VAN CHRISTUS. MAERLANT NOEMDE JEZUS ALS ‘KERST’. ZOU DEZE WEST-VLAMING DE ‘R’ IN ‘KERST HEBBEN UITGESPROKEN ?

 

ZALIG betekende oorspronkelijk ‘GELUKKIG’. Bij middeleeuwse vertaling uit het Latijn werd BEATUS (gelukkig) vooral toegepast i.v.m. een religieuze context: ‘GELUKKIG, HET EEUWIG HEIL DEELACHTIG’

In zijn RIJMBIJBEL, een soort handboek bijbelse geschiedenis, noemt Jacob Van Maerlant Christus al KERST: “Pieter die sprac openbare/Du best kerst des levens gods sone’.

Die wisseling van de ‘R’ was toen al geschied! We noemen die wisseling ‘metathesis’, net als in BRON en Van den BORRE.

In sommige dialecten wordt de ‘r’ van KERST niet uitgesproken, net als in ‘MEERS’ en ‘KORST’ en in ‘GRAS’. Als we vergelijken met andere talen, dan merken we zoveel variaties in uitspraak van de ‘R’. Luister eens naar al die soorten Engels en Nederlands en de articulatie van deze consonant!