(GELEIDELIJKE) HERVORMING BSO-AFDELING MAERL-ATH. VANAF SEPT. 2019: ZELFGESTUURD WERKEN, PROJECTMATIG WERKEN, GOOGLE CLASSROOM, DUAAL LEREN, CLIL. DIR. J. BALBAERT GAF UITLEG AAN OUDERS EN LEERLINGEN OP 14 DEC.

In het schoolgebouw Vlaamse Straat waren ouders en BSO-leerlingen verzameld om te luisteren naar uitleg van dir. Jürgen Balbaert over op til zijnde wijzigingen in het BSO-onderwijs en om te vernemen hoe de leerlingen dit jaar hun GIP (3des, 4des, 5des, 6des) en/of GWP (7des) aan het voorbereiden zijn.

De directeur wees erop dat de leerling veel meer dan in het verleden – de samenleving verandert zo snel – eigenaar wordt van zijn eigen leerproces.

De leerkracht wordt meer coach dan traditioneel klassikaal lesgever. Duaal leren komt er in september voor het 7de jaar, later ook voor andere jaren: leerlingen – het zullen er in september een tweetal zijn – gaan 22 lesuren (drie dagen) in een bedrijf werken en volgen 16 uur les (theoretische vakken) op school. Ze worden hiervoor financieel vergoed (ong. 500 euro per maand).

CLIL = onderwijs in een vreemde taal (Frans of Engels) komt er voor n.c. zedenleer in het 7de jaar.

Na dit betoog met powerpointpresentatie konden de aanwezigen kijken en luisteren naar voorstellingen van GIP- en GWP-voorbereiding.

En er was koffie met cake én Poolse – 7BSO gaat in mei naar Krakau en Auschwitz – faworki’s

 

EN NU EEN NIEUWE NAAM ZOEKEN VOOR DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN. DE DIRECTEUR DRINGT AAN OP CREATIVITEIT