14 DECEMBER: 7DE EXAMENDAG 2DE EN 3DE GR.: NEDERLANDS, FYSICA, HUISHOUDKUNDE, CHEMIE EN VOORAL VEEL FRANS… EEN TAALFILOSOFIETJE: FRANSE BLOEDVERWANTEN IN HET ENGELS

Oud-leerling (2006) Enzo De Meulenaere, historicus, specialist Engelse geschiedenis, deelt mee:

Interessant om te weten is het feit dat in de Engelse juridische wereld nog heel wat Franse termen worden gebruikt (zogenaamde Law French) en bepaalde Britse wetten (public bill) worden ondertekend met ‘La Reyne le Veult’ of in andere gevallen met ‘soit fait comme il est desiré’.

De meeste Franse woorden die deel gingen uitmaken van de Engelse woordenschat kwamen in en kort na 1066 (de Slag bij Hastings) het Engels binnen. Frans werd tot in de 15de eeuw de taal van het hof, de administratie, de elite. Nog steeds zijn ontzettend veel woorden in het Engels van Franse oorsprong…Zijn het er 80.000 of 100.000?

Op een menu zul je wel Franse termen vinden en Frans zijn ook woorden als adorable, visible, comfortable en information, communication, television en ook souvenir en fiancé