6 DECEMBER: EERSTE EXAMENDAG IN 2DE/3DE GR. MAERL.-ATH.: GESCHIEDENIS, MAAR VOORAL WISKUNDE…MET EEN MATHEMATISCH/GRIEKS TAALFILOSOFIETJE

 

Vroeger hadden we het al eens over wat WIS in WISKUNDE betekent…zie ook onderaan…maar wat betekent MATHEMATICA eigenlijk?

MATHEMATICA komt uit het Grieks en heet met ‘leren’ te maken, met ‘leergierig’, met ‘wetenschappelijk’ ook, met ‘leerling’. De basisbetekenis is dus veel ruimer dan die van nu.

WIS in WISKUNDE en GEWIS en zelfs in het Middelnederlands WIS= WIJS hebben met WETEN en met het Latijnse werkwoord VIDERE (= zien) te maken… Veel in die betekenis heeft dus met zekerheid door weten te maken.

Vroeger hadden we het  al over de taalvindingrijkheid van Simon Stevin, die het woord WISKUNDE in het Nederlands introduceerde. S. Stevin (1548-1620), Bruggeling, die als protestant naar de Noordelijke Nederlanden verhuisde, had het Nederlands lief, bewonderde o.a. zijn eigenschap tot het maken van eenlettergrepige woorden. FRACTIO vertaalde hij tot BREUK.