AAN DE OEVER VAN DE NEMUNAS, IN HET STADHUIS VAN ALYTUS, BIJ EEN GEOGRAFISCH MIDDELPUNT VAN EUROPA IN LITOUWEN – 2000 – IN HET GROENINGEMUSEUM BIJ EEN WERK VAN R. MAGRITTE – 2018: ONTMOETING MET OUD-LERARES ENGELS SOFIE MAENE

Leerlingen van het  Maerlant-atheneum beleefden in 1999-2000 het Socrates LinguaE-project LITOUWER ZIJN, VLAMING ZIJN OM EUROPEEËR TE WORDEN: een uitwisseling met een school in Aluytus (Litouwen)

De begeleiders waren toen Sofie Maene, lerares Engels toen, Jürgen Balbaert, leraar geschiedenis toen, Jaak Coudeville, leraar Nederlands/Duits toen.

In het Groeningemuseum, waar de Collard Mansiontentoonstelling HAUTE LECTURE is, en waar L’Attentat van René Magritte hangt (en tal van schitterende Vlaamse Primitieven) ontmoette Jaak Coudeville toevallig Sofie Maene…herinneringen aan dat Litouwen-project doken op…aan Alytus, dat stadje aan de Nemunas, die we in het Nederlands Memel noemen.