VZW KANSARMEN VLAANDEREN LICHT VOOR LLN. 1STE J. 1STE GR. DE COMPLEXITIEIT VAN ARMOEDE TOE (LESSEN LEVENSBESCHOUWING)

De uiteenzetting geschiedde in het bijzijn van de lerares n.c. moraal, Alexandra Rondas en de lerares r.k. godsdienst Machteld Vanhamme

  1. A.Rondas schrijft me: In het kader van de lessen levensbeschouwing brachten Christel en Jetske van vzw Kansarmen Vlaanderen een bezoek aan het Maerl-ath.. Alle eerstejaars kregen door de toelichting van deze dames een beter inzicht over de complexiteit van armoede. Daarnaast gaven de damesook uitleg over de werking van de vzw, die voornamelijk bestaat uit voedselbedeling. Bedankt voor deze interessante uiteenzetting.”