NA MEER DAN 50 JAAR VERDWIJNEN DE KLEUTERTUINPAVILJOENEN. HET HOOFDGEBOUWTJE IS AL WEG. EEN KLEUTERPALEIS VERRIJST STRAKS

Begin maar te wennen aan HET KLEUTERPALEIS in plaats van HET KLEUTERBLOK!

“Kleuters krijgen een eigen, modern, duurzaam paleisje midden in het groen, waarin kleuterleidsters volop hun warme open stijl kunnen blijven hanteren.” (J. Balbaert)

Een mooi, nieuw kleuterklassengebouw komt er op op de Maerlant-campus in de plaats van en ongeveer op de plaats van de 50 j. oude paviljoenen. Het wordt een duurzaam, ecologisch, modern project met zeven kleuterklassen en een slaapklas. Een kleuterschool met patio in het groen.

Tijdens de afbraak is er voor de kleuters plaats zijn in klassen op de Maerlant-campus.