22/02: TOPSURFER LARS MUSSCHOOT ALS GASTSPREKER VOOR LLN. 1STE GR. ZEESPORT (DE HAAN) OP UITNODIGING VAN SPORTLERARES D. VANHOOREN

Delphine Vanhooren schrijft me: “Op donderdag 22 februari mochten we in de eerste graad zeesport (De Haan) de gastspreker Lars Musschoot ontvangen. Een Belgische topsurfer die heel wat bereikt heeft in zijn rijkgevulde loopbaan. Lars werd de eerste echte Belgische surfprof. Hij nam aan tal van internationale wedstrijden deel en behaalde ook 5 Belgische titels. 
Hij kwam ons vertellen hoe zijn passie voor het golfsurfen is gegroeid en wat hij allemaal moest doen en laten om goede prestaties te bereiken. Momenteel gebruikt hij zijn ervaring en kennis om jonge surfers te coachen. Sinds 2015 werkt hij ook samen met de Belgische Surf Federatie waar hij betrokken is bij tal van surfgerelateerde evenementen.”