OUD-LL. (1969) JOHN VAN GOMPEL, DIERENARTS MET PENSIOEN, NATUURKENNER, OP DE PRAATSTOEL IN DE BIB. INTERVIEW DOOR JAN KNUDDE (24/01/’2018)

John Van Gompel is oud-leerling van KA/RNS Blankenberge 1969 Cultuurschepen (en oud-leerling 1980) Philip Konings leidde de interviewer en de te interviewen gast in…een overzicht gevend van  en inzicht biedend  op de carrière en de betekenis van John Van Gompel John Van Gompel (°1951) is een geboren en getogen Blankenbergenaar. Zijn passie voor de natuur …

More

LEERLINGEN 5 STW EN 6 STW KRIJGEN UITLEG VAN DOOFBLINDE DAME MET USHER-SYNDROOM. LERARES NEDERLANDS/ENGELS (EN GEBARENTAAL) TANJA GERVOYSE IS DE TOLK

Lerares Tanja Gervoyse schrijft: De leerlingen van 5stw en 6stw kregen uitleg van een doofblinde mevrouw. Zij heeft het Usher-syndroom. Dat betekent dat zij kokerzicht heeft. Waar wij 180 graden zien, ziet zij er slechts 10 graden van. Ze heeft een cochleair implantaat. Dat is een magneet die ingeplant wordt in de hersenen en zo …

More

24/01: TIENTAL LEERLINGEN 5A, 5T, 6T, 6A MAERL.-ATH. BEREIDEN ZICH VERDER VOOR OP DEBATWEDSTRIJD DEBATUNIE IN GENT OP 10 FEB

In november volgden de lln. van 5A, 5T, 6T, 6A een master class, gegeven door hoofdtrainer Rob Honig uit Leiden. Dit was een eerste onderdeel, leidend naar de  BENELUX DEBATCOMPETITIE. Op 24 januari bereidden de leerlingen (Claire Lameire, Maxim Lampaert, Milan Dufraing, Bram Demleulenaere, Indra Stoffels, Nina De Jonghe, Massimo De Klerck, Bo Maertens, Yara …

More

22/01: VERGADERING IN HET MAERLANT-ATH. OVER “ZEESPORT NA SCHOOL”: EEN NET- EN GEMEENTEOVERSCHRIJDEND PROJECT VOOR LLN. 5DE EN 6DE LJ., TE REALISEREN IN MEI 2018

Sportlerares Ynak Samaey bericht: Op het Maerlant-atheneum vergaderden de sportdiensten van De Haan en Blankenberge, de watersportclubs en de overkoepelend directeur van het vrije net rond het project “ZEESPORT NA SCHOOL”. Tijdens de week van 28 mei zullen alle leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar van alle scholen uit De Haan, Wenduine en Blankenberge …

More

29/01/2018 18.30UUR: ALGEMENE VERGADERING BOND ONZE SCHOLEN: VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGENBOND MAERLANT-ATHENEUM. WORDT PETER LIPS, AL SEDERT 2000 VOORZITTER, OPNIEUW VERKOZEN?

In 1930 werd de Bond “Onze Scholen” gesticht. “Een onzijdige Kring van oud-leerlingen en vrienden der Rijksnormaalschool en –oefenschool te Blankenberge. Onder de geestdriftige en doelbewuste stuwing van den toen pas benoemden directeur, in 1930 opgericht, telde de Bond op het einde van zijn eerste bestaansjaar bij de 300 leden…en we kunnen nu reeds meedelen, …

More

SODA+: S(tiptheid)O(orde)D(iscipline)A(ttitide)-ATTEST: LEERLINGEN VAN 4VV BIEDEN WARME CACAO AAN OP BEIDE SPEELPLAATSEN

Vorig schooljaar startte het Maerlant-atheneum in zijn afdeling BSO met het project SODA+jobs attesten. Dit is een bijkomende alternatieve evaluatie van ‘stiptheid, orde, discipline en attitude’ voor leerlingen die na hun secundair meteen op de werkvloer terecht komen. Het MAERLANT-ATHENEUM was een van de eerste scholen in de regio Brugge – kust die in dit …

More

NA 1100 KM RIJDEN (KLAUSBERG-BLANKENBERGE) WEER THUIS NA EEN WEEK SNEEUWKLASSEN: LEERLINGEN 6DE LJ. EN HUN BEGLEID(ST)ERS ZILVERMEEUW EN D’OEFENSCHOOL.

Bij hun aankomst even over half tien vanmorgen voor de d’Oefenschool waren we erbij. We zagen gelukkige jongens en meisjes, weliswaar wat moe na 1100 km nachtelijk rijden,  en hoorden van juffen en van begeleider Jürgen Defauw, juf Fabiennes man, lovend commentaar op vele aspecten van het sneeuwklasavontuur. Dank en felicitaties voor alle begeleiders!

OUD-LEERLING (RNS 1954) JAN DE VILLE EN ZIJN ECHTGENOTE HILDA TOSSEYN VIERDEN DIAMANTEN HUWELIJKSVERJAARDAG. ZIJ ZIJN DE OUDERS VAN OUD-LL. INGRID (1976) EN VERONIQUE DE VILLE (1979) EN DE GROOTOUDERS VAN OUD-LL. (2005) MATTHIAS MUSSCHE EN VAN LLE LOUISE VAN OYEN (5 WEWI)

Jan De Ville is al vele jaren met pensioen; hij was leraar wiskunde geweest, nadat hij eerst – in 1954 – in de RNS Blankenberge onderwijzer was geworden. Het Brugsch Handelsblad bericht in zijn uitgave van 19 jan. over het diamanten echtpaar, over hun prille liefde, een vakantieliefde. Toen Jan De Ville onderwijzer werd, was …

More