30/01: LEERLINGEN 5TSO EN 5HW OP BEZOEK IN SOCIAAL HUIS BLANKENBERGE

Waar de rijkswachtkazerne was, in de Kerkstraat tegenover de Sint-Antoniuskerk, daar is sedert eind 2016  het SOCIAAL HUIS, een plek waar alle welzijnsvragen thuishoren.

Lerares Florence De Lille, die de leerlingen begeleidde, meldde me:

De leerlingen kregen uitleg over de werking van het Sociaal Huis, welke diensten er onder vallen en waarvoor mensen er terecht kunnen. De uiteenzetting werd gegeven door maatschappelijk werkster Anke Wesenbeek. Met een powerpoint legde ze eerst de diensten uit (o.a. Kinderdagverblijf ‘t Schelpje, dienstencentrum De Bollaard, Initiatief Buitenschoolse Opvang ‘t Loavertje, Dienst Tewerkstelling OCMW Jobkracht10 enz). Daarna ging het over leefloon enz. a.d.h.v. een casus. De leerlingen stelden ook vragen. Ze vonden het heel interessant (en wij ook).