30/01/’18: ALGEMENE VERGADERING BOND ONZE SCHOLEN, VRIENDENKRING EN OUD-LEERLINGENBOND VAN HET MAERLANT-ATHENEUM: PETER LIPS, KATHLEEN VINCK, GIL JONCKHEERE OPNIEUW VERKOZEN TOT RESP. VOORZITTER, PENNINGMEESTER EN HULPSECRETARIS

De aanwezigen: zittend: Kathleen Vinck,Shirley Adam (directeur 1ste gr. Maerl.-ath.), Cathy Lagast – staand : Tanja Gevoyse, Peter Lips, Bruno Buseyne, Nils Croes, Hugo Luyten (oud-lerar wiskunde), Lisa Lampo, Gil Jonckheere – niet op de foto, maar aanwezig tijdens het eerste gedeelte Jürgen Balbaert, dir. Maerl.-ath. 2de en 3de gr.) en Jaak Coudeville (oud-leraar Ned. en Duits)

 Traditiegetrouw én de statuten getrouw had de algemene vergadering van de Bond Onze scholen plaats op de laatste maandag van januari.

Voorzitter Peter Lips verwelkomde. 

 Alle activiteiten, georganiseerd door de B.O.S en erdoor gesteund in 2017, werden besproken, geëvalueerd, met o.a. de nieuwjaarsreceptie, de Grote Algemene Kennisquiz, de barbecue – vooral die – , de fietstocht,  de bowling, de stadswandeling, de reünie 1996-2002  e.a.

Financieel verslag door penningmeesteres Kathleen Vinck

STATUTAIRE VERKIEZING: PETER LIPS (alleen hij was kandidaat) blijft voorzitter  –  KATHLEEN VINCK (alleen zij was kandidate) blijft PENNINGMEESTER – GIL JONCKHEERE  (alleen hij is kandidaat) blijft HULPSECRETARIS: applaus voor de drie bestuursleden

BEGROTING 2018. Het Dagelijks Bestuur stelt die op. Enkele mogelijkheden tot investeringen worden besproken. De B.O.S. zal zich inzetten om nieuwe fietsenrekken aan te kopen en te laten plaatsen; de B.O.S. zorgt ook voor draadloos internet op school – door de werken aan het nieuwe kleuterblok en het vrachtverkeer op school zal er geen concessie voor openbare parkeerplaats zijn. De mogelijkheid voor een parking tijdens de bouwvakantie wordt nog onderzocht. De B.O.S is voor de organisatie hiervan geen kandidaat.

 ACTIVITEITEN 2018… nieuwjaarsreceptie, Grote Algemene Kennisquiz…02/02: 42 teams – 21/04: BARBECUE met kinderdisco en karaoke en praatcafé (?)  – er wordt veel mondelinge reclame gemaakt bij personeel en leerlingen – zelfde dag als de Open Campusdag: FIETSTOCHT…juni (praktische organisatie leerkrachten lich. opv.) –  7 oktober : STADSWANDELING Blankenberge (Jaak Coudeville)…21 dec :BOWLING…