DERTIG JAAR GELEDEN (EIND JAN. 1988) : HET BLANKENBERGSE LUIK VAN DE UITWISSELING KONINKLIJK ATHENEUM BLANKLENBERGE/ ATHENEE ROYAL VAN JUMET (CHARLEROI)

Deze uitwisseling tussen beide scholen was ontstaan na een vakantieseminarie voor Belgische (Waalse en Vlaamse) leraren Duits in het Saarland. Jean-Pierre Van Snick (Jumet) en Jaak Coudeville leerden er elkaar beter kennen en waren enthousiast om een uitwisseling tussen beide scholen tot stand te brengen.  Enkele regionale kranten schreven over de uitwisseling.

In 1989 was er een vervolg en in 1990 trokken leerlingen (en leerrkachten) van beide scholen samen naar Amsterdam.

let op die ene foto met leerlingen uit Jumet in het schoolrestaurant met gehavende wanden.