DAT LEERKRACHTEN HARD MOETEN WERKEN WEET INTUSSEN IEDEREEN: LES VOORBEREIDEN, LESGEVEN, KLASSENRADEN, VAK- EN PERSONEELSVERGADERINGEN, OUDER- EN INFOAVONDEN, ADMINISTRATIE= FRUSTRATIE EN KLASLOKAAL OPSMUKKEN!

De Standaard publiceert vijf dagboekjes van leerkrachten die tussen 13 en 19 januari hun voor school gewerkte uren nauwkeurig noteerden. Een opvallende vaststelling is dat er veel gewerkt wordt tijdens het weekend…lesvoorbereidingen maken, vakliteratuur lezen, mail m.b.t. de school beantwoorden: geen tijd om veel te doen naast het werk.

Sportjournalist Michel Wuyts, die vroeger schooldirecteur was, klaagt in een interview: “De druk in het onderwijs is vervijfvoudigd”

Ondanks het vele werk vinden tal van leerkrachten nog de tijd en de zin om…de muren van hun hun klaslokaal te schilderen,  op te smukken…zoals eergisteren nog lerares Frans/Engels Florence De Lille.