SCHRIJFSTER HELLA HAASSE KRIJGT GEDENKSTEEN IN DE NIEUWE KERK (AMSTERDAM). ZE KRIJGT EN HEEFT EEN PLEK IN DE GEESTEN EN HARTEN VAN LEERLINGEN VAN HET MAERLANT (ZO BLEEK UIT EEN KLEINE ENQUÊTE)

In de Amsterdamse NIEUWE KERK krijgt ze op 2 februari –  haar geboortedag, honderd jaar geleden –  een gedenksteen naast andere grote schrijvers als Vondel en Hooft. Vlaamse kranten berichten kort, Nederlandse uitgebreider , de Amsterdamse Het Parool nog het meest.

Hella Haasse kreeg in 1983 de PC Hooftprijs en in 2004 de Prijs der Nederlandse Letterkunde.

Het is aangenaam te vernemen dat men anno 2018 in lessen Nederlands in Vlaanderen aandacht blijft besteden aan de schrijfster van OEROEG, HET WOUD DER VERWACHTING, WEGEN DER VERBEELDING e.a. en dat leerlingen werken van Haasse op hun lectuurlijst plaatsen.