26/01/’18 : AUTEUR C. VEKEMAN PRAAT MET LEERLINGEN 6A OVER ZIJN OEUVRE… ONTSTAAN, EVOLUTIE… EN LEEST- EEN PRIMEUR- EEN VERJAARDAGSGEDICHT VOOR ZIJN VROUW (op 3 febr. Jarig) VOOR

In een gemoedelijke en ontspannen sfeer praatte de auteur over zijn werk – gedichten, romans, essays, columns, boekbesprekingen voor De Morgen en voor Klara. De leerlingen stelden in de literatuurkamer van de stedelijke bibliotheek vragen aan de auteur over hem en zijn werk, waarvan enkelen een roman of verhalenbundel of gedichtenbundel had gelezen.

Vekeman beantwoordde hun vragen met veel betrokkenheid en verwees hierbij naar zijn eigen lectuur, zijn interesse in country-zangers en countrymuziek,  menselijke problemen in het algemeen, zijn bekommernis om taal en stijl….Hij is een verwoed fictie-lezer, maar de jongste jaren gaat heel veel tijd naar het lezen van biografieën (van countryzangers) Deze auteurslezing geschiedde in samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek. (Inge Desutter (oud-lle 1985) leidde de schrijver in.

Hij sprak uitgebreid over zijn jongst verschenen boek JOHNNY PAYCHECK

Een man die openlijk zijn liefde voor countrymuziek belijdt, verdient al onze lof. Een man die dat doet in een 224 pagina’s tellend boek zonder zich daarbij ook maar één keer te verschuilen achter het valse excuus dat we guilty pleasures noemen, verdient onze lof alleen maar meer. Die hulde mag in ons taalgebied dus exclusief aan Christophe Vekeman gericht worden.

Hij sprak ook over zijn binnenkort te verschijnen boek  MENSEN ALS IK

‘Op een bepaald moment in mijn leven had ik, 44 jaar oud, het gevoel ‘nieuwe vrienden’ nodig te hebben, mensen die eruitzagen en dachten als ik en naar dezelfde muziek luisterden. Mensen als ik is het openhartige verslag van deze noodlottig afgelopen, zeer eenzame zoektocht.’