MET KINDERRECHTEN SPEEL JE NIET’ – 27STE schrijf ze-VRIJdag: LEERLINGEN 1ste GR. MAERL.-ATH BL’B SCHREVEN IN DE LOOP VAN DE WEEK BRIEVEN: THEMA: MIJN MENING MIJN RECHT (AMNESTY INTERNATIONAL) (LES R.K.-GODSDIENST)

Afgelopen weken werkten leerlingen en leerkrachten tijdens de lessen levensbeschouwing rond het thema Amnesty International. Hier foto’s tijdens lessen r.k.-godsdienst van lerares Machteld Van Hamme (klas 1B…de ‘B’ van formidaBle)