OP 1 SEPT. 2018 HEBBEN DE KLEUTERS EN KLEUTERJUFFEN EEN KLEUTERPALEIS IN EEN PALEISTUIN. DIRECTEURS J. BALBAERT EN L. VAN RECK EN BURGEMEESTER P. DE KLERCK KONDIGDEN VANMORGEN AAN DAT DE BOUWVERGUNNING IS VERLEEND EN DAT MEN IN AUG. 2017 BEGINT TE BOUWEN

Begin maar te wennen aan HET KLEUTERPALEIS in plaats van HET KLEUTERBLOK!

Kleuters krijgen een eigen, modern, duurzaam paleisje midden in het groen, waarin kleuterleidsters volop hun warme open stijl kunnen blijven hanteren.” (J. Balbaert)

Vanmorgen deelde directeur Jürgen Balbaert in aanwezigheid van zijn collega’s directeurs Lindly Van Reck (d’Oefenschool) en Shirley Adam (1ste graad) aan de regionale persmensen mee dat Scholengroep Impact meer dan 1,4 miljoen investeert om een mooi, nieuw kleuterklassengebouw op de Maerlant-campus op te richten in de plaats van en ongeveer op de plaats van de 50 j. oude paviljoenen. Het wordt een duurzaam, ecologisch, modern project met zeven kleuterklassen en een slaapklas. Een kleuterschool met patio in het groen.

Tijdens de afbraak (in augustus 2017 begint die) zal er voor de kleuters plaats zijn in klassen op de Maerlant-campus.

En dit staat in het persbericht van de stad Blankenberge: