WESTERBORK WAS IN WO II EEN DOORGANGSKAMP. 107.000 JODEN WERDEN VANDAAR GEDEPORTEERD. TIJDENS HUN GWP WAREN DE LLN VAN 2A EN 2B MAERL.-MS IN WESTERBORK

Leerlinge Emma Smets schrijft me: Het was zeer interessant, we weten veel meer over hoe het was voor de vluchtelingen en de Joden. -We weten nu de waarde van de overblijfselen en de herdenkingsmonumenten voor familieleden van wie er een familielid is gestorven op die plaats. -We weten nu beter waarvoor en waarom kamp Westerbork gebruikt werd.”

Kamp Westerbork in Drenthe  is bekend geworden als voorportaal waarvandaan 107.000 in Nederland wonende Joden, 245 Sinti enRoma en enkele tientallen verzetsmensen werden gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland, Polen, Tsjechië.

In zijn opinieartikel van 14 mei schrijft Peter Vandermeersch, oud-hoofdredacteur De Standaard, huidig hoofdredacteur NRC (vooraanstaande Nederlandse krant), n.a.v. de twee miljoenste bezoeker van de musical SOLDAAT VAN ORANJE ook over het grote aantal gedeporteerde en gestorven Joden uit Nederland. “Nederlanders kwamen niet in opstand tegen de Holocaust omdat ze zich niet met hun joodse medeburgers verwant voelden. Het vreselijke gevolg; 102.000 Joden, driekwart van alle Nederlandse joden, overleefde de Holocaust niet. Ter vergelijking: in België overleefde zowat 70 procent, in Frankrijk 75, in Denemarken 95.”