29/04: LEERLINGEN 6ASO VOEREN SOLLICITATIEGESPREK MET OUD-LLE PASCALE NEFORS EN KIRA MUSEEUW ALS GESPREKSLEIDSTERS

Een sollicitatiegesprek voeren i.v.m. een door de leerlingen zelf op de site van de VDAB gekozen advertentie. Dan een sollicitatiebrief en een cv opstellen en doorsturen. De sollicitanten moesten duidelijk maken waarvoor ze solliciteren en aantonen over welke capaciteiten ze beschikken. Op een scherm in het lokaal ernaast konden de medeleerlingen volgen; een van hen moest een evaluatieformulier invullen over de leerling die aan het solliciteren was. Voor allen is dit een zinvolle oefening.

Pascale Nefors is oud-leerlinge 1987 en is ex-medewerkster economaat. Zij werkte enkele jaren in SeaLife Blankenberge, was attractions manager in Explorado, is nu medewerkster cultuurdienst Bl’b en was vaak jurylid op de sollicitatieproeven in het Maerlant Atheneum. Zij is de vrouw van oud-leerling Bart De Clercq, de moeder van Laure, leerlinge 4LMT.