LLN. 5 TSO EN 5 ASO MAKEN DID. UITSTAP NAAR DE WESTHOEK. HET BEGON MET HET SOLDATENFRIEDHOF IN VLADSLO, WAAR 25.6444 DUITSE SOLDATEN ZIJN BEGRAVEN, OOK PETER KOLLWITZ, WIENS MODER HET TREUREND OUDERPAAR BEELDHOUWDE

Zoals iedereen waren de leerlingen onder de indruk, zowel door de plek in het Praetbos, waar  elke grafsteen een graf met 20 jonge soldaten dekt als door het beeldhouwwerk van de geëngageerde, tegen leed kunst creërende expressionistische  Duitse artieste. Achttien jaar na de dood in Vlaanderen van haar achttienjarige zoon was ze klaar met dat kunstwerk da een diepmenselijk karakter heeft en zeker geenenkele vorm van heroïek uitstraalt, wat met wel eens op begraafplaatsen verwachten kan.

De uitstap werd geleid door de leraressen Magali Hawkins, die de nodige uitleg verschafte, en door Florence De Lille. Oud-leraar Jaak Coudeville vertelde er over Peter, Käthe, haar man Karl en hun andere zoon Hans Kollwitz. Ook de Duitse stagiaire Alyssa Kleffner maakte de uitstap mee.