25/04: LEERLINGEN 6ASO VOEREN SOLLICITATIEGESPREK MET VERONIQUE RAES EN KIRA MUSEEUW ALS GESPREKSLEIDSTERS

Een sollicitatiegesprek voeren i.v.m. een door de leerlingen zelf op de site van de VDAB gekozen advertentie. Dan een sollicitatiebrief en een cv opstellen en doorsturen. De sollicitanten moesten duidelijk maken waarvoor ze solliciteren en aantonen over welke capaciteiten ze beschikken. Op een scherm in het lokaal ernaast konden de medeleerlingen volgen; een van hen moest een evaluatieformulier invullen over de leerling die aan het solliciteren was. Voor allen is dit een zinvolle oefening.

Véronique Raes is coördinator werkwinkel en Kira Museeuw is lerares Nederlands.