TAALFILOSOFIETJE: EUFEMISME: ZIJN ‘NIEUWE VLAMING/NEDERLANDER’ en ONTDEK JE TALENTENDAG DAT?

Een EUFEMISME is een stijlfiguur. Hiermee wil men iets mooier, vriendelijker formuleren dan het is en men tracht ermee het saaiere woord, de banalere (maar vaak duidelijkere) uitdrukking te omzeilen.

In 2012 besliste de krant DE MORGEN het woord ALLOCHTOON niet meer te gebruiken, omdat het stigmatiserend is. http://www.demorgen.be/tvmedia/waarom-wij-de-morgen-allochtoon-niet-meer-gebruiken-bdb769b8/

Letterlijk betekent allochtoon ‘iemand die van elders afkomstig is’ en autochtoon ‘van de oorspronkelijke bewoners afkomstig’ – het zijn woorden met Griekse roots, afkomstig van allos, wat ‘andere’ betekent, chtonos, wat ‘bodem’ betekent en autos van ‘zelf’.

Het tijdschrift ONZE TAAL stelt: De termen allochtonen en etnische minderheden kunnen al met al gebruikt worden, zolang u ervoor zorgt dat de context geen waardeoordelen bevat.

 In de Maerlant-Middenschool besliste men in 2014 DOORSCHUIFDAG door ONTDEK JE TALTENDAG te vervangen. Een attractief alternatief!

 De vele foto’s van de ONTDEK JE TALENTENDAG werden gemaakt door leraar metaalbewerking WIM BROES