24/02 : OLYFRAN VLAANDEREN : DE OLYMPIADE FRANS… OOK IN HET MAERL.-ATH. : 21 LLN. NAMEN DEEL

Onmiddellijk na de les begon het Franse feest… met een heerlijke kaasschotel en met smaakvolle croissants! De leerkrachten Frans, Tom Cosaert en Wendy Bossu serveerden die (met ondersteuning van Bond Onze Scholen). En dan volgde  de echte proef, de ware olympiade Frans met 11 leerlingen uit de 2de en 10 uit de 3de graad. Alle leerlingen uit de richting Moderne Talen participeerden.