VROED=WIJS KENNEN WE ALLEEN NOG VAN VROEDVROUW EN VROEDE VADEREN. OUD-LLE (2008) MAUD BOCHER ALS VROEDVROUW BIJ KESTBABY’S IN AZ SINT-JAN.

Het bijvoeglijk naamwoord VROED gebruikt haast niemand meer. Dat het in VROEDVROUW ‘WIJS’ betekent weet ook bijna niemand meer. En toch is ‘vroed’ al van in het Middelnederlands ‘wijs, bekwaam, verstandig’. De vrouw, begeleidster bij bevallingen, de verlosverpleegkundige dus, moe(s)t wel ‘verstandig’ én ‘deugdzaam’ zijn.

Een ietwat spottende omschrijving voor burgemeester en schepenen is ‘VROEDE VADEREN’. Zij horen zich toch te gedragen als wijze vaders van het volk van hun gemeente!