HET GENUS VAN KERSTSUBSTANTIEF ‘KERSTMENU’: ONZIJDIG

HET GENUS VAN KERSTSUBSTANTIEF ‘KERSTMENU’: ONZIJDIG

En NIET zoals gisteren in het Journaal van een journalist te horen was met het lidwoord ‘DE’.

We gebruiken het woord HET MENU al sinds het eind van de 19de eeuw in de betekenis van SPIJSKAART. Toen haalden we uit het Frans. HET MENU in de betekenis van ‘lijst van mogelijkheden voor een computergebruiker’ stamt uit de late 20ste eeuw. We haalden het uit het Engels, dat het woord op zich veel eerder –  in de eerste betekenis –  in het Frans had gevonden.

Bij KERSTMENU denken we aan kalkoen en hert,  die spijzen zijn niet vegetarisch;  de kerststronk (bûche de Noël) is dat wel, maar is anderszins ongezond…

ONS kerstmenu was heerlijk en HET REÜNIEMENU was dat ook.