30/10: LEVENSBESCHOUWELIJKE DAG VOOR LLN 5A/B/T … ZE BEZOEKEN GEBEDSHUIZEN VAN DIVERSE RELIGIES IN OOSTENDE

Bezoek aan de erehuizen:
– Aïscha moskee
– De Bron van de Pinkstergemeenschap
– Een orthodoxe kerk die ze nog aan het inrichten zijn
In de namiddag:
– De Synagoge
– De Anglicaanse Kerk

Men gaf er uitleg over het gebouw, de financiering, het aantal gelovigen per ‘parochie’, een aantal rituelen en feesten … Er was steeds tijd ook voor vragen van de leerlingen.