29/10/2015: IN BEIDE MAERLANTSCHOLEN : OUDERAVOND MET RAPPORTUITREIKING NA KLASSENRADENWEEK: DEEL 2: MAERL.-MIDDENSCHOOL

Veel ouders op deze eerste  ouderavond van het schooljaar. Hier en daar zagen we zelfs rijden wachtende ouders. Ouderavonden zijn geschikte momenten voor ouders om er met leerkrachten over de prestaties en resultaten van de leerlingen overleg te plegen.

Zestig jaar geleden, toen ik in de 6de Latijnse van het Koninklijk Atheneum Brugge zat, heette die cijferlijst (toen ook nog zonder commentaar bij de cijfers) BULLETIN. De nieuwe van Dale noemt dit woord ‘verouderd’. Zestig jaar later heet die cijferlijst (nu met heel wat toelichting) RAPPORT.2015-10-304