29/10/2015: IN BEIDE MAERLANTSCHOLEN : OUDERAVOND MET RAPPORTUITREIKING NA KLASSENRADENWEEK: DEEL 2: MAERL.-MIDDENSCHOOL

Veel ouders op deze eerste  ouderavond van het schooljaar. Hier en daar zagen we zelfs rijden wachtende ouders. Ouderavonden zijn geschikte momenten voor ouders om er met leerkrachten over de prestaties en resultaten van de leerlingen overleg te plegen. Zestig jaar geleden, toen ik in de 6de Latijnse van het Koninklijk Atheneum Brugge zat, heette …

More

LERAAR ENGELS PETER LIPS (MAERL-ATH) LAAT DE LLN. VAN HET 5DE LJ. ’T KLAVERTJE IN WENDUINE HUN IN TWEE LESUREN OPGEDANE KENNIS VAN HET ENGELS AAN OUDERS EN GROOTOUDERS TONEN

Donderdagnamiddag 29/10 15u30 in de gymzaal van ’t Klavertje: een dertigtal naar de gymzaal gekomen mama’s en papa’s en oma’s en opa’s beluisteren, toch wel vol bewondering, het Engels van de lln. van het 5de lj. Peter Lips had die lln. flink gesteund bij het leren. De schepen van Onderwijs in De Haan, Rudy Claus, en …

More