THEORETISCHE RIJLESSEN OP SCHOOL

Dankzij het project ‘RIJBEWIJS OP SCHOOL’ kunnen leerlingen uit de 3e graad SO op school lessen theorie volgen en het theoretisch rijexamen afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar. De bedoeling is dat op termijn alle jongeren de nodige kennis verwerven ter voorbereiding van het theoretische rijexamen categorie B.
Daarnaast krijgen de leerlingen ook een vorming over verantwoorde mobiliteit, zoals bepaald in verschillende eindtermen. Elke abituriënt krijgt 8 uren theoretische les. Het theoretische rijexamen vindt later plaats. De lessen worden in groepjes gegeven. Chris Vanden Auweele (Rijschool Brugge & De Kust) geeft de lessen.