WERELDOORLOG 1 : OP 20 AUG. 1914 TREKKEN DUITSE SOLDATEN BRUSSEL BINNEN. BRUSSELAARS WRIJVEN OVER DE ARM VAN T’SERCLAES, WENSEND DAT ZE DE STAD VLUG VERLATEN. SCHOOLUITSTAPPEN NAAR BRUSSEL MAKEN AL JAREN DEEL UIT VAN HET BUITENSCHOOLS ACTIVITEITENPROGRAMMA

In het Journaal van 20 aug. 2014, vernamen we dat Brussel op 20 aug. 1914 door Duitse militairen werd bezet, dat de Brusselse burgemeester Adolphe Max in Duitse gevangenenkampen terechtkwam en dat hij na WOI Weer burgemeester werd. We hoorden eveneens dat de arm van het beeld van Everard  T’Serclaes in die oorlogstijd niet zozeer …

More

WERELDOORLOG 1 ELKE DAG IN HET DAGBLAD EN IN HET JOURNAAL. AF EN TOE OOK IN DE MAERLANTKRANT… WAAR WERDEN DEZE DRIE BEELDEN GEMAAKT?

Al in vroegere jaren leidden de geschiedenisleraren J. Balbaert eerst, Magali Hawkins nu,  leerlingen van, 5des of 6des naar enkele opmerkelijke plaatsen die prangend herinneren aan die wereldoorlog. Men ziet een foto van beide leraren met leerlingen in 2010 op de Duitse begraafplaats in Vladslo… maar wie herkent de plek waar de drie andere foto’s …

More

MAANDAG 18 AUGUSTUS : AL HEEL WAT INSCHRIJVINGS-,ADIMINSTRATIEF EN SCHOONMAAKWERK IN DE VIER BL’BERGSE GO!-SCHOLEN, DIE NU ELKE DAG GEOPEND ZIJN

We maakten vanmorgen een  toertje naar  de Maerlant Campus (d’Oefenschool, Maerlant Middenschool en Maerlant Atheneum) en naar de Zilvermeeuw en we zagen er heel wat bedrijvigheid… Directeurs, administratief personeel, leerkrachten die nieuwe leerlingenkwamen inschrijven en/of hun klas in orde brengen, mvd-personeel, klaar om de school materieel in gereedheid te brengen…En ouders zagen we, enkelen onder …

More

AUGUSTUS, EEN ROMAN SAMENGESTELD UIT GEFINGEERDE BRIEVEN, DAGBOEKUITTREKSELS, MEMOIRES VAN O.A. MARCUS ANTONIUS, AGRIPPA, MAECENAS, DOET ME DENKEN AAN MIJN VIER LERAREN LATIJN EN AAN DIE WELKE IK IN HET MAERLANT ATHENEUM LEERDE KENNEN

Pas in 2014 verscheen de roman AUGUSTUS (1972) van de Amerikaanse schrijver (van o.a. STONER) John Williams in het Nederlands. Hij geeft het leven van de eerste Romeinse keizer weer in door Williams zelf geschreven dagboekfragmenten, stukken uit memoires, brieven van o.a. Marcus Antonius, Agrippa, Cicero en een proloog van Julius Caesar. J. Williams verkent …

More

DE MAERLANTKRANT VAN 24/02/1997 MELDT DE FUSIE VAN DE EINSTEIN MIDDENSCHOOL DE HAAN MET KA BLANKENBERGE OP 1 SEPT. 1997

Tot dan was Johan Valcke directeur van de Einstein Middenschool. De directeur van de gefuseerde school was Patrick Van Calenbvergh. De eerste coördinator was lerares geschiedenis Monique Devisscher, die even later directeur werd in KA Brugge. Zij werd als coördinator opgevolgd door Patrick Caestecker,  leraar economie en aardrijkskunde, die later directeur werd van de MS …

More

OP 13 AUG. 1961 BEGON DE DDR MET DE BOUW VAN DE BERLIJNSE MUUR. NOG AMPER DE HELFT VAN DE DUITSERS KENT DEZE DATUM IN HET JAAR WAAROP DEZELFDE MUUR 25 J. GELELEDEN VIEL

In Duitse kranten van eergisteren en gisteren valt er  maar weinig te lezen over de bouw, die op zondag 13 augustus 1961 begon. In een van die weinige krantenartikels las ik : “De herinnering wordt  verpatst en in het onderwijs tot een voetnoot gedegradeerd. Op deze manier beroven we ons van ons verleden. In het …

More

ZWART WIT VAN FRANK BOEIJEN, OOIT BELUISTERD EN BESPROKEN IN DE NEDERLANDSE LES, NU (13/08) LIVE OP PARKIES.

We ontmoetten heel wat oud-leerlingen, enkele leerlingen, leerkrachten, directeur Jürgen Balbaert in het Uitkerkse Park De Craene voor het woensdagavondparkies met Frank Boeijen. Op de eerste rij zaten al van in de vooravond Johan Rotsaert, TAC, en Sabine Vervaele, lerares hushoudkunde, Boeijenbewonderaarster sedert jaren. We luisterden en liepen even door de massa en begroetten nog …

More

OP MAANDAG 18 AUGUSTUS ZIJN DE VIER BLANKENBERGSE GO!-SCHOLEN WEER OPEN.

Ziehier de telefoonnummers : d’Oefenschool 050432530  –  Zilvermeeuw 050433501 –  Maerlant Middenschool 050432525 Maerlant Atheneum 050432520 . Maerlant Atheneum De Haan 059234458 De websites : www.doefenschool.be/  –  http://zilvermeeuw.sgr25.be/  –  http://www.msblankenberge.be/  –  http://www.maerlantatheneum.be/  –  http://dehaan.maerlantatheneum.be/

VIJF JAAR GELEDEN ZETTEN OOK VIER DOCENTEN EEN PUNT ACHTER HUN CARRIERE : MARIE- ROSE D’HAESE, DIRK TYTGAT, HANS VANSTEENKSITE, IVAN UYTTENHOVE

Marie-Rose D’Haese (geb. 1948)  lerares Latijn kwam in  1994 naar MS en KA Blankenberge Dirk Tytgat (geb. 1951) leraar Frans kwam  1975 naar de RNS Bl’b,  Hans Vansteenkiste (geb. 1953). Leraar Nederlands en Engels, kwam in 1980 naar RNS Bl’b. Hij is tevens oud-leerling 1971  Ivan Uyttenhove (geb. 1949)leraar metaalbewerking,  kwam in 2001 naar het …

More