30/06 : DE VAKANTIE IS BEGONNEN, DE SCHOOL IS NOG OPEN. VELEN ZIJN NOG AAN HET WERK … INSCHRIJVEN, ADMINISTRATIE , POETS- EN OPRUIMWERK, AQUARIUMWERK … DE PEDAGOGISCHE RAAD VERGADERT (zie ander artikel)

Nog de hele eerste ‘vakantie’week is de school open. In de secretariaatsbureaus is men volop aan het werk. Men is nieuwe leerlingen aan het inschrijven. Leraren bereiden hun lokaal al voor … Het schoolrestaurant wordt opgeruimd na het gezamenlijke feest van vorige vrijdag.
We brachten een bezoekje aan de Maerlant Campus, aan de Zilvermeeuw Groenstraat en Uitkerke …