TAALFILOSOFIETJE : TWEETALIGE PLAATSNAAMBORDEN. OM WELKE TALEN GAAT HET EN IN WELK(E) LAND(EN) STAAN ZE?

In 1997 maakten we de foto van de met inkt bekladde borden. TREVES en AMBLEVE zijn bijna onherkenbaar gemaakt. Het bord staat in Duitstalig België. (op de foto toen leerlinge, nu lerares Kira Museeuw)

In 2014 maakten we foto van een bord van een deelgemeente van Heerenveen, in Friesland dus, een Nederlands provincie waar 350.000 mensen het Fries als moedertaal hebben. Fries (er zijn varianten van deze taal, die ook in Oost-Friesland – Duitsland – worden gesproken)  is een West-Germaanse taal, die een aantal kenmerken heeft die aan het Engels doen denken.  Tsjerke = kerk  –  oud = ald, koud = kald. De Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) bepaalt dat de officiële talen in de provincie Fryslân het Nederlands en het Fries zijn.