NIEUWE LERARES LATIJN : OUD-LEERLINGE ELISE PYCKAVET VERVANGT VANAF 25/03 (TIJDELIJK) SIGRID LEFEBVRE

Elise Pyckavet is master in de taal-en letterkunde, Latijn-Italiaans, en behaalde haar diploma met grote onderscheiding (UGent 2012). Zij is oud-leerlinge (LWi, 2008).
Zij zal Latijn geven, Elise is de dochter van oud-leerlinge Greta Diricks, doctor in de chemie en docente chemie. Elises grootouders van moeders zijde zijn allebei oud-leraren: José Beckers (huishoudkunde) en Noël Diricks, overleden (geschiedenis).

Sigrid Lefebvre is met bevallingsverlof.