24/03 : THEORETISCHE RIJLESSEN OP SCHOOL

Dankzij het project ‘RIJBEWIJS OP SCHOOL’ kunnen leerlingen uit de 3e graad SO op school lessen theorie volgen en het theoretisch rijexamen afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar. De bedoeling is dat op termijn alle jongeren de nodige kennis verwerven ter voorbereiding van het theoretische rijexamen categorie B.
Daarnaast krijgen de leerlingen ook een vorming over verantwoorde mobiliteit, zoals bepaald in verschillende eindtermen. Elke abituriënt krijgt 8 uren theoretische les. Het theoretische rijexamen vindt later plaats. De lessen worden in groepjes gegeven … de eerste les was voor 6ASO.

Rijlessen 6des:

Groep A: 6lw + 6lmt + 6mtwe + 6wewi + 6ecwe + 6hw + 6sw

Maandag 24.03.2014 08.30u – 10.30u Lokaal 27 → Y. Samaey wijkt uit naar lokaal 15.
Dinsdag 25.03.2014 15.30u – 17.30u Lokaal 17
Donderdag 27.03.2014 14.40u – 16.40u Lokaal 6
Woensdag 23.04.2014 13.30u – 15.30u Lokaal 6

Groep B: 6bi + 6stw + 6vz + 6mo + 7tbz + 7mo

Maandag 24.03.2014 14.40u – 16.40u Lokaal 6
Dinsdag 25.03.2014 11.15u – 13.15u Lokaal 11
Dinsdag 01.04.2014 11.15u – 13.15u Lokaal 11
Woensdag 23.04.2014 13.30u – 15.30u Lokaal 5

Voor zowel Groep A als Groep B: examen op vrijdag 25.04.2014.