SCHOOLVIJVER EDUCATIEVE TROEF… OOK VOOR LEERLINGEN VAN HET 4DE LJ. D’OEFENSCHOOL

In deze en andere klassen loopt het project WATER:  natuurwetenschappelijk onderzoek  en ethiek …leerlingen doen inzien hoe belangrijk water is voor de mens.

Niet alle kinderen kunnen de kraan opendraaien, velen moeten kilometers wandelen om aan water, nog moeilijker soms, aan drinkbaar water te geraken .

Met juf Cindy Dewulf (oud-lle 1998)  en meester Michel Daschot (oud-ll. 2003) onderzochten de leerlingen het water van de schoolvijver op zuiverheid. Ze visten wel heel wat voorwerpen op die niet in dat water thuishoren